Privacy verklaring

Release bvba respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar site.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Release bvba gebruikt, en zullen zonder uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden dan het verwerken van de betalingstransactie (indien noodzakelijk) of het bezorgen van de bestelling.

De enige uitzondering op bovenstaande zal worden gemaakt, indien Release bvba genoodzaakt is een vordering op een klant over te dragen aan een incassobureau i.v.m. het door de klant niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen.